Hot News
แคลิฟฯ อาจให้ใช้ “ยากัญชา” ในโรงเรียน

สภาผู้แทนราษฎรของรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา  เห็นชอบกับกฎหมายที่เปิดช่องให้มีการใช้ยาที่ทำจากกัญชา (medical marijuana) ในเขตโรงเรียนประถมและมัธยม (K-12) ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้

เอพีบอกว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียนในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้เด็กนักเรียนนำยาที่ทำจากกัญชามาใช้ในเขตโรงเรียนหรือไม่ แต่กำชับว่ายาดังกล่าวต้องไม่ใช่ยาสำหรับใช้สูบ

กฎหมายฉบับปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีการนำกัญชาเข้ามาในเขตโรงเรียน ดังนั้นหากเด็กนักเรียนจำเป็นต้องใช้ยาที่ทำจากกัญชาเพื่อบรรเทาอาการชัก ก็จะต้องออกไปใช้ยานอกเขตโรงเรียน ซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้มองว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ต่อจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา หากผ่านและได้รับการลงนามโดย เกวิน นิวซั่ม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็จะมีผลในเชิงปฏิบัติ แต่เอพี บอกว่าท่าทีของผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียต่อกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ชัดเจน และว่า เจอร์รี่ บราวน์ ผู้ว่าการรัฐฯ คนที่ก็แล้วเคย “วีโต้” ร่างกฎหมายที่มีสาระคล้ายๆ กันมาแล้วเมื่อปี 2018.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
567
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข