ข่าวลาสเวกัส
โดย ศิวพร ศรีสกุล
ข่าวลาสเวกัส 556 : กิจกรรมทอดกฐินที่วัดไทย ในลาสเวกัส ปี 2021


ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในวันทอดกฐินประจำปี ตามวัดต่างๆ และ วันเวลา ดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 ณ.วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส 2959 W. Gowan Rd, Las Vegas, NV 89030 Tel (702) 473-9583

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 ณ. วัดทองธรรมชาติ ลาสเวกัส 8081 Firethorn Ln, Las Vegas, NV 89123 Tel (702) 538-8041

วันนพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2021 ณ. วัดไทย ลาสเวกัส 2920 Mcleod Drive Las Vegas, Nevada USA 89121 Tel (702) 384-2264

วันที่ 3 พฤษจิกายน 2021 ณ. วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส 5320 Kell Ln, Las Vegas, NV 89156 Tel (702) 437-3320

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษจิกายน 2021 ณ. วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส 5320 Kell Ln, Las Vegas, NV 89156 Tel (702) 437-3320 

วันอังคารที่ 9 พฤษจิกายน 2021 ณ. วัดศรีเจริญธรรม 5929 W Duncan Dr, Las Vegas, NV 89108 Tel. (702) 839-0268

วันอังคาร ที่ 14 พฤษจิกายน 2021 ณ. วัดเนวาด้าธรรมาราม 12970 Gilespie St, Henderson, NV 89044 Tel (702) 558-6156

@ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระอาจารย์ จันที พระครูวิมลธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส ครบอายุ 62 ปี โดยมีญาติโยม ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระสงฆ์ 12 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นญาติโยมร่วม ร่วมมุทิตาสักการะสรงน้ำอวยพรพระอาจารย์ จันที พระครูวิมลธรรมวิเทศ ต่อจากนั้น ร่วมถวายกุฎิพระสงฆ์ 

@ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าหางกฐิน สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัดพุทธภาวนาลาสเวกัส ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นี้ ช่วงเช้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ มีงานออกร้าน ขายอาหาร และขายของต่างๆ มากมาย ตลอดวัน มีการประกวด 50 ยังแจ๋ว ร่วสนุกกับวงดนตรี ลูกทุ่งคอมโบ้ และร่วมร้องเพลงการกุศล ณ. วัดพุทธํภาวนา ลาสเวกัส วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส 2959 W. Gowan Rd, Las Vegas, NV 89030 Tel (702) 473-9583

 

ข่าวฝากจากยูท่าห์

@ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ชาวเลย์ตัน ยูท่าห์ และและใกล้เคียง ร่วมทำบุญสืบสานประเพณี… “บุญข้าวประดับดินและบุญสลากภัตร” วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 ณ. วัดธรรมคุณาราม เลย์ตัน ยูท่าห์ 

งานบุญข้าวประดับดินและงานบุญสลากภัต เป็นงานบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยประเพณีชาวพุทธจะได้จัดปัจจัยไทยทานลงในชลอมหรือตะกร้าพร้อมด้วยชื่อของบรรพชนที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แล้วน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ตามประเพณี ทางวัดธรรมคุณาราม  จะได้จัดงานบุญสลากภัตและงานบุญข้าวประดับดินขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่บรรพชน และสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ตามกำหนดการดังนี้ 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021

10:30 น. ญาติโยมสาธุชนพร้อมกันในอุโบสถ

11:00 น. ไหว้พระรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ญาติโยมทำบุญตักบาตรและตั้งต้นผ้าป่า “ผ้าป่าสามัคคีวันข้าวประดับดิน” เพื่อเป็นกองทุนอุปถัมภ์วัด

11:30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน

13:00 น. ฟังพระธรรมเทศนาเข้าพรรษา (เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ คณะญาติโยมเมืองโลแกน) และถวายต้นผ้าป่า จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา รวดน้ำและรับพร เป็นเสร็จพิธีฯ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายสลากภัตร สมาทานศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าป่า ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ฯ

รูป

1 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา 14-20 กันยายน 2021 วันบุพการีรำลึก ครบรอบ 24 ปี วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

2 คุณ อรปรียา พฤกษา ร่วมถวายมุทิตาจิต ท่านพระอาจารย์ จันที พระครูวิมลธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส 

3 (ซ้าย)  คุณวราภรณ์ อยู่อ่อน และ (ขวา) คุณขวัญแก้ว อยู่เปี่ยม ฟ้อน จุ่มส่าหรี ในงานมุทิตาจิต พระอาจารย์ จันที พระครูวิมลธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส 

4 พุทธศาสนิกชน ร่วมสั่งสมบุญบารมี สวดมนต์ รักษาศีล เจริญสติภาวนา ตักบาตรและร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ.วัดธรรมคุณาราม เลย์ตัน ยูท่าห์ 

5 โยมตั๊ก โยมอ้น พร้อมครอบครัว ได้ไปทำบุญ ณ วัดธรรมคุณาราม เลย์ตัน ยูท่าห์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่ามา

6 คณะกรรมการ และ พระสงฆ์ วัดพุทธภาวนา วางระเบียบงาน ทอดผ้าป่าหางกฐิน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม นี้


ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา 14-20 กันยายน 2021 วันบุพการีรำลึก ครบรอบ 24 ปี วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส
คุณอรปรียา พฤกษา ร่วมถวายมุทิตาจิต ท่านพระอาจารย์ จันที พระครูวิมลธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส
(ซ้าย) คุณวราภรณ์ อยู่อ่อน และ (ขวา) คุณขวัญแก้ว อยู่เปี่ยม ฟ้อน จุ่มส่าหรี ในงานมุทิตาจิต พระอาจารย์ จันที พระครูวิมลธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส
พุทธศาสนิกชน ร่วมสั่งสมบุญบารมี สวดมนต์ รักษาศีล เจริญสติภาวนา ตักบาตรและร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ.วัดธรรมคุณาราม เลย์ตัน ยูท่าห์ 
โยมตั๊ก โยมอ้น พร้อมครอบครัว ได้ไปทำบุญ ณ วัดธรรมคุณาราม เลย์ตัน ยูท่าห์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่ามา
คณะกรรมการ และ พระสงฆ์ วัดพุทธภาวนา วางระเบียบงาน ทอดผ้าป่าหางกฐิน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม นี้ 
นำเสนอข่าวโดย : ทีมข่าว สยามทาวน์ยูเอส,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
16-09-2021 ข่าวลาสเวกัส 556 : กิจกรรมทอดกฐินที่วัดไทย ในลาสเวกัส ปี 2021 (0/230) 
26-08-2021 ข่าวลาสเวกัส 555 : มอบเงิน $13,361 ช่วย 9 รพ. ที่ไทยสู้โควิด (0/515) 
19-08-2021 ข่าวลาสเวกัส 554 : ข่าวเคลื่อนไหวลาส เวกัส - ยูท่าห์ เดือนสิงหาคม (0/405) 
12-08-2021 ข่าวลาสเวกัส 553 : พิธีอุปสมบท คุณจิรภาส เมืองมาหล้า (0/546) 
05-08-2021 ข่าวลาสเวกัส 552 : พี่น้องเวกัสระดมทุน “รวมใจบรรเทาทุกข์ไทย” (0/632) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
532
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข