อัตราการลงโฆษณา
ในการลงโฆษณากับเรา
  • ป้ายโฆษณาเป็นแบบคงที่ทุกป้ายไม่มีการสุ่ม และแบ่งหน้าตามประเภทข่าว
  • หากไม่มีแบนเนอร์ ทางเราจะจัดทําให้ฟรี (ภาพ. jpg หรือ .gif เท่านั้น)
  • สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาโฆษณาที่ลงทะเบียนไว้
อัตราการลงโฆษณาบนเว็บไซต์

ตำแหน่ง A ราคา $500 ขนาด 300*233 (กว้าง*สูง)
ตำแหน่ง B1 ราคา $300 ขนาด 294*115 (กว้าง*สูง)
ตำแหน่ง B2-B7 ราคา $300 ขนาด 302*101 (กว้าง*สูง)
ตำแหน่ง C1-C12 ราคา $200 ขนาด 302*101 (กว้าง*สูง)
ตำแหน่ง D1-D3 ราคา $100 ขนาด 302*101(กว้าง*สูง)

vvvvvv

vvvvvv

  ติดต่อลงโฆษณา
   Siamtown US Newspaper
   8309 Laurel Blvd.,#336 Sun Valley,
   CA 91352
   e.Fax: 323.319.2029
   www.siamtownus.com
   News
   Toll Free: 1.800.496.1142
   e.mail: news@siamtownus.com
   Advertising
   Toll Free: 1.800.494.1798
   Tel: 323.799.0722
   e.mail: melody@siamtownus.com
ฉบับที่
599
siamtownus newspaperHot Clip Classifieds ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข