Hot News
กำหนดเสียภาษี 2022 โดยไออาร์เอส


สำนักงานสรรพากร หรือ ไออาร์เอส แถลงเมื่อวันที่ 12 มกราคม ถึงกำหนดการเสียภาษีรายได้ในฤดูกาลนี้ โดยบอกว่าทางสำนักงานฯ จะเริ่มรับแบบฟอร์มคืนภาษี (tax returns) และเริ่มกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม เป็นต้นไป ส่วนวันสุดท้ายที่ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบฟอร์มได้คือ 18 เมษายน ถือว่ายืดเวลาออกไปจากกำหนดเดิม (15 เมษายน) ถึงสามวัน

โดยไออาร์เอส ขอให้ผู้ยื่นขอคืนภาษีทุกคน ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีมากถึง 168 ล้านคน จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อนยื่นขอคืนภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า และว่าผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ จะได้รับเงินคืนภาษีภายในเวลา 21 วันหลังจากยื่นเรื่อง แต่หากเกิดความล่าช้า สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์​ Where’s my refund 

ข้อมูลล่าสุดของการเสียภาษีปี 2022 ตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์ของ ไออาร์เอส 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
576
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข