อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
เสนอปรับเวลาทำงาน เหลือ 32 ชั่วโมง/สัปดาห์

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ผู้แทนจากแคลิฟอร์เนียเสนอปรับเวลาทำงานทั่วประเทศ เหลือแค่อาทิตย์ละ 4 วัน หรือ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มาร์ค ทากาโน่ ส.ส.เดโมแครต จากเขต 39 ของแคลิฟอร์เนีย เสนอร่างกฎหมายแรงงานชื่อ 32-Hour Workweek Act. เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023 โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการลดชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ลงเหลือ 32 ชั่วโมง จาก 40 ชั่วโมงในปัจจุบัน

โดยร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ นอกจากจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายแรงงานปัจจุบัน (the Fair Labor Standards Act.) ในส่วนของการลดชั่วโมงทำงานลงแล้ว ยังเสนอให้ปรับค่าแรงล่วงเวลา หรือ overtime pay ให้เริ่มต้นหลังจากชั่วโมงที่ 32 ของแต่ละสัปดาห์ โดยให้มีผลกับพนักงานที่มีสิทธิ์รับค่าล่วงเวลา หรือ non-exempt employee ซึ่งส่วนมากจะทำงานเป็นรายชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก หรือขนส่งมวลชน

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายใหม่ยังสนับสนุนให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างล่วงเวลาพนักงาน สำหรับผลงานที่ใช้เวลามากกว่า 32 ชั่วโมง หรือสนับสนุนให้จ้างพนักงานเพิ่มเพื่อแบ่งเบางานท่ีมากเกินไปด้วย

“เรามีโอกาสอยู่ตรงหน้า ในการใช้หลักสามัญสำนึกเพื่อเปลี่ยนมาตรฐานการทำงานที่เป็นมาตั้งแต่ยุคที่แล้ว โดยกฎหมายทำงานสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมงนี้ จะทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้น ทำงานครบชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ โดยยังมีเวลาสำหรับการใช้ชีวิต เล่น และมีความสุขกับชีวิตได้เต็มที่มากขึ้น” ส.ส.มาร์ค ทากาโน่ แถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนฯ

ข่าวบอกด้วยว่า ขณะนี้ สหราชอาณาจักร กำลังทดลองโปรแกรมนำร่อง ลดชั่วโมงทำงานลงเหลือสัปดาห์ละสี่วันเช่นกัน โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโปรแกรมบอกว่าจะใช้ตารางทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ตลอดไป

กระนั้นก็ดี ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับกฎหมายลดเวลาทำงานฉบับนี้แย้งว่า ธุรกิจแต่ละชนิดมีลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้กฎหมายแบบ “one size fits all” ได้ รวมถึงจะส่งผลกระทบมหาศาลกับระบบ logistic ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสำนักงาน หรือมีสาขาในหลายๆ รัฐ

ขณะนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าร่างกฎหมายลดเวลาทำงานลงเหลือสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมงจะได้รับเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรมากน้อยเพียงใด หรือหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผูแทนฯ แล้ว จะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซึ่งครองเสียงข้างมากโดยพรรครีพับลิกันหรือไม่.


ส.ส. มาร์ค ทากาโน่ 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข