Hot News
X ประกาศเก็บข้อมูลผู้ใช้แล้ว

"เอ็กซ์" (ทวิตเตอร์) ได้ประกาศปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือ biometric information ของผู้ใช้งาน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง และการระบุหรือพิสจน์ตัวตนของผู้ใช้ โดยจะเริ่มใช้นโยบายใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ คำว่า “ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล” นั้น โดยปกติหมายถึงข้อมูลว่าด้วยลักษณะใบหน้า ดวงตา และลายนิ้วมือของผู้ใช่แต่ละคน

นอกจากข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล แล้ว เอ็กซ์ยังจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ประวัติการศึกษา งานที่ชอบ ทักษะ เรื่องที่สนใจ (คนหาอะไรมากที่สุด) ฯลฯ ของผู้ใช้งานด้วย โดยอ้างว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ เช่นแนะนำงานที่เหมาะ รวมถึงอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ที่อาจมาเป็นนายจ้าง เพื่อที่นายจ้างจะสามารถค้นหาผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เอ็กซ์ เป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดีย ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งจากผู้ใช้งานและหน่วยงานภาครัฐของทั่วโลก ที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความสิทธิความเป็นส่วนตัว ในเรื่องการเก็บข้อมูลและวิธีการที่นำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการขายโฆษณาที่มีการปรับให้เหมาะกับความสนใจของบุคคลและประวัติการค้นหาด้วย.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
590
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข