Hot News
เตรียมโปรโมท “ไทยทาวน์” ในแอลเอ มาราธอน


เมื่อเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส โดยกงสุลใหญ่ฯ ต่อ ศรลัมพ์ ได้ให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ “วิ่งเพื่อไทยทาวน์” ซึ่งเป็นกิจกรรมของชุมชนไทยในลอส แอนเจลิส ที่ต้องการหาทุนพัฒนาและปรับปรุงไทยทาวน์ พร้อมๆ กับการประชาสัมพันธ์ไทยทาวน์ ในมหกรรม “ลอส แอนเจลิส มาราธอน” ครั้งที่ 39 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ซึ่งจะมีนักวิ่งจากทั่วโลกมากกว่าสองหมื่นคน มาร่วมแข่งขัน

กิจกรรม “วิ่งเพื่อไทยทาวน์” จะแยกเป็นสองลักษณะ หนึ่งคือเชิญชวนนักวิ่งมาราธอน ให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแอลเอ มาราธอน ในนามศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (tinyurl.com/run-for-thai-town) ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทย จะนำรายได้ทั้งหมดมาใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาไทยทาวน์ รวมถึงเป็นทุนสำหรับทำซุ้มประตูแบบไทยๆ คล่อมถนนฮอลลีวูด (ตัดเวสเทิร์น) ด้วย ส่วนกิจกรรมที่สองคือการจัด “เชียร์โซน” ในไทยทาวน์ เพื่อแจกน้ำดื่มและเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งมาราธอน ขณะวิ่งผ่านไทยทาวน์ พร้อมกับจัดกิจกรรมแสดงความเป็นไทยต่างๆ เช่นนาฎศิลป์ กลองยาว รำวง เพลงลูกทุ่งสไตล์รถแห่ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อ “ปักหมุด” ให้นักวิ่งและสื่อมวลชนทราบถึงความดำรงคงอยู่ของ ไทยทาวน์ ในลอส แอนเจลิส มากขึ้นด้วย

โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจของงาน “วิ่งเพื่อไทยทาวน์” ประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมชาวไทย, สภาไทยทาวน์แห่งนครลอส แอนเจลิส, สยามทาวน์ยูเอส และคุณวลัยพรรณ เกษทอง (ตัวแทนนักวิ่งมาราธอน) โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ต่อ ศรลัมพ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา

ในส่วนของเชียร์โซน ในย่านไทยทาวน์ฯ ซึ่ง สภาไทยทาวน์ฯ โดยนายกฯ โอภาส มะลิพันธุ์ รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลนั้น นอกจากการแสดงแบบไทยๆ ที่จะเชิญชวนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมแล้ว ยังมีการเชิญชวนให้พ่อค้าและประชาชน ที่ต้องการมาจำหน่าย (หรือแจกจ่าย) สินค้า-อาหาร-น้ำดื่ม ฯลฯ เข้าร่วมด้วย โดยนายกฯ สภาไทยทาวน์ฯ บอกว่าไม่มีค่าเข้าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่ขอความกรุณาให้ลงทะเบียนเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไทยทาวน์ ครั้งนี้นั่นเอง

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
597
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข