อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
อัพเดท! ผู้หญิงควรทำแมมโมแกรมตอน 40 ไม่ใช่ 50

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ปรับปรุงไกด์ไลน์ป้องกันมะเร็งเต้มนมของอเมริกาใหม่ ว่าผู้หญิงควรทำ “แมมโมแกรม” ทุกปีหลังอายุ 40 ปี หรือขยับเข้ามาจากไกด์ไลน์เดิมถึง 10 ปี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2023 คณะทำงานพิเศษเพื่อการป้องกันโรคแห่งชาติ (U.S. Preventive Services Task Force : USPSTF) ซึ่งเป็นทีมงานอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่เสนอแนะกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนให้กับรัฐบาล ได้เสนอข้อแนะนำ หรือ ไกด์ไลน์ฉบับใหม่ที่ระบุว่าผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจหามะเร็งเต้านมทุกสองปี เมื่ออายุครบ 40 ปี

โดยไกด์ไลน์ฉบับใหม่ ที่แนะนำให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมเร็วขึ้นถึงสิบปีนี้ USPSTF บอกว่ามาจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในสตรีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ข้อแนะนำใหม่นี้ USPSTF บอกว่าเป็นข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้หญิงในกลุ่มเสี่ยง เช่นมีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยมะเร็งเต้านม หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่นมีเนื้อเยื่อในเต้านมหนาแน่น (dense breasts) เป็นต้น

คำแถลงของ USPSTF ระบุด้วยว่ากลุ่มผู้หญิงผิวดำมีอัตราการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมขณะอายุน้อยมากที่สุด และมีอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคร้ายชนิดนี้มากกว่าผู้หญิงผิวขาวถึง 40 เปอร์เซ็นต์.

สนับสนุนข่าวโดย
ศูนย์เอเชียนแปซิฟิก เฮลท์แคร์ เวนเจอร์ให้บริการคนไทยในแอลแอหรือใกล้เคียง ไม่ว่าจะมีสถานะใดก็ตาม คนมีรายได้น้อยหรือมาก หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและขอสวัสดิการของรัฐ หรือหาหมอรักษาอาการป่วยหรือตรวจสุขภาพ มีหมอคนไทย เจ้าหน้าที่คนไทย อย่าลืมใช้บริการศูนย์เอเชี่ยนแปซิปิค เฮลท์แคร์เวนเจอร์ โทร 323-644-3880 ต่อ 230 หรือ 355 ต้องการโทรนัดหมอ 323-644-3888 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
586
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข