อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
บริษัทประกันใหญ่ “เลิกรับประกันบ้าน” ในแคลิฟอร์เนียแล้ว

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : เจ้าของบ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจหาซื้อประกันภัยได้ยากขึ้นใน “ฤดูไฟป่า” ปีนี้ เพราะบริษัทประกันใหญ่หลายแห่ง รวมถึง “สเตทฟาร์ม” และ “ออลสเตท” ทนรับสภาวะขาดทุนไม่ไหว ประกาศเลิกขายประกันบ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว


สถานีข่าวเคทีแอลเอ รายงานเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2023 ถึงการหยุดขายประกันภัยทรัพย์สินในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งในส่วนของทรัพย์สินส่วนบุคคล และธุรกิจของบริษัทประกันภัยรายใหญ่หลายแห่ง เช่น สเตท ฟาร์ม (State Farm) ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย และออลสเตท (Allstae) บริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งยุติการขายประกันทรัพย์สินในแคลิฟอร์เนีย มาตั้งแต่ปีที่แล้ว

โดยผู้แทนของ ออลเตท ให้ข้อมูลว่าได้หยุดขายกรมธรรม์ประกันอสังหาริมทรัพย์ในแคลิฟอร์เนีย ทั้งที่เป็นบ้าน คอนโดมิเนียม รวมถึงธุรกิจต่างๆ มาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ยังคงให้ความคุ้มครองกับลูกค้าเก่าต่อไป

“ค่าใช้จ่ายในการให้ความคุ้มครองบ้านของลูกค้าใหม่ในแคลิฟอร์เนียมันสูงเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่พวกเขาจ่าย จากเหตุผลหลายอย่าง เช่นไฟป่า ค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นในการซ่อมแซมบ้าน และค่าพรีเมียมประกันต่อ (reinsurance) ที่สูงขึ้น” ตัวแทนของออลสเตท กล่าว

ข่าวบอกด้วยว่า คณะกรรมาธิการด้านประกันภัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ประกาศระเบียบใหม่ตั้งแต่ปี 2021 ให้บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครองภัยที่เกิดจากไฟป่าตามฤดูกาลมากขึ้น ทั้งเพิ่มเงินชดเชยความเสียหาย (payous) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการอพยพ (evacuation benefits) ด้วย โดยมีผลกับผู้ซื้อประกันตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทประภัยต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้ผู้เอาประกันมากขึ้น และทำให้บริษัทประกันมีช่องทางบ่ายเบี่ยงได้น้อยลงด้วย
 
ทั้งนี้ รัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้บังคับให้เจ้าของบ้านต้องมีประกันภัย แต่บริษัทเงินกู้ (mortgage lender) ส่วนใหญ่ ต้องการหลักฐานประกันภัยเป็นเงื่อนไงประกอบการพิจารณาให้เงินกู้ด้วย.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
586
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข