รอบรู้เรื่องกฏหมาย
แคลิฟอร์เนียพร้อมออกใบขับขี่ให้กับคนต่างด้าวที่อยู่ผิดกฎหมาย

แคลิฟอร์เนียเตรียมออกใบขับขี่ให้กับคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายภายใต้รัฐบาลของนายเจอรี่ บราวน์ หลังจากที่รัฐบาลกลางเห็นชอบกับ “แบบ” ของใบขับขี่พิเศษชนิดนี้ ซึ่งจะส่งผลให้คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมีสิทธิขอใบขับขี่ได้ในวันที่ 2 มกราคม 2015

ใบขับขี่ดังกล่าวจะมีลักษณะที่แตกต่างจากใบขับขี่โดยทั่วไป เนื่องจากจะมีข้อความเขียนไว้ที่ด้านหน้าของใบขับขี่ว่า “ภายใต้ข้อจำกัดของรัฐบาลกลาง” (Federal Limits apply) ซึ่งในตอนแรก แคลิฟอร์เนียไม่เห็นด้วย และต้องการเพียงเครื่องหมายที่มีขนาดเล็กด้านหน้า และเขียนข้อความ ไว้ด้านหลังใบขับขี่ว่า “ใบขับขี่นี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกลาง” (card is not acceptable for federal purposes) แต่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงความมั่นคงฯ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนเพียงพอ และไม่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างใบขับขี่ทั่วไปกับใบขับขี่ที่ออกให้กับคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย โดยแบบของใบขับขี่พิเศษที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนั้น ถือว่าเกิดจากการประนีประนอมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและของรัฐบาลกลาง

จากการรายงานของเจ้าหน้าที่ DMV แคลิฟอร์เนีย คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจะสามารถยื่นขอใบขับขี่ได้ในวันที่ 2 มกราคม 2015 และหลังจากผ่านการสอบข้อเขียน สอบขับรถ และผ่านการ ทดสอบสายตาแล้ว ผู้ยื่นขอใบขับขี่ก็จะได้รับใบขับขี่ชั่วคราวทันที และจะได้รับใบขับขี่ตัวจริง ประมาณหกถึงแปดสัปดาห์หลังจากนั้น

เนื่องจากใบอนุญาตเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกลาง พวกเขาจึงไม่สามารถใช้ใบขับขี่แทนบัตรประจำตัวประชาชนที่สนามบินและสถานที่อื่นๆ ที่บริหารโดยรัฐบาลกลาง 

ขณะนี้ DMV กำลังกำหนดรายการเอกสารต่างๆ สำหรับใช้เป็นเครื่องแสดงตัวของผู้ยื่นขอทำใบขับขี่ชนิดนี้ เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นพลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียจริงๆ โดยเรื่องนี้ DVM ได้รับงบประมาณถึง 1.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีข้างหน้า และรัฐได้จัดสรรงบประมาณอีก 65 ล้านดอลลาร์เพื่อรองรับความต้องการที่สูง รวมถึงการจ้างพนักงานใหม่ และการเปิด DMV ชั่วคราวอีกแห่งด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและคุณสมบัติต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ DMV ที่ dmv.ca.gov

.............

หากท่านต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมาย  หรือต้องการประเมินคดีของท่านเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น กรุณาติดต่อสำนักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ (Law Offices of Adrien Medvei) ตั้งอยู่ที่ 3055 ถนน Wilshire ห้อง 900 ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 โทรศัพท์ (213) 984-4013 หรือสามารถใช้บริการโทรฟรีที่   (866) 731-1067    ทางอีเมลล์ amedvei@medveilaw.com   เว็บไซต์สำนักงาน www.medveilaw.com   ทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/medveilaw หรือทางทวิตเตอร์ที่ www.twitter.com/medveilaw.com

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

I purchased as encouraged and human hair wigs https://youtu.be/3KO3e4I3_24 are fantastic.

  • ¼ÙéÊè§: human hair wigs
  • 188.158.29.206 Aug 13, 2018 @05:57 PM
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

cartierlovejesduas This sounds great, but since I live in a country where most of the major ISPs are going the other way, and screwing-over the enduser further and further, who are these ISPs going to be that will run the Telex services exactly? Does this circumvent the DE bill, here in the UK?
cartier anelli cartier imitazione http://www.notiziedimarca.net/category/gioielli-cartier-imitazione

  • ¼ÙéÊè§: cartier anelli cartier imitazione
  • 113.67.181.120 Mar 09, 2017 @12:53 PM
ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข