ข่าวคนไทยในอเมริกา
วัดไทยใน13รัฐอาณา ขอรับพระราชทานผ้ากฐินฯได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ได้ออกประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ฉบับที่ 16 /2564 เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 มีใจความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไป เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในปีพุทธศักราช 2564 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่า เดือน 12

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบัน พระมหากษัตริย์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไป สามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระพุทธศาสนาในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 13 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐอะแลสกา มลรัฐแอริโซนา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐโคโลราโด มลรัฐฮาวาย มลรัฐไอดาโฮ มลรัฐมอนแทนา มลรัฐเนวาดา มลรัฐนิวเม็กซิโก มลรัฐออริกอน มลรัฐยูทาห์ มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวมและดินแดน ในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด แจ้งความจำนงพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ของสานักพระราชวัง มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อยู่ เลขที่ 611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2, Los Angeles, California 90004 ภายในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ 

1.1 วัดพระพุทธศาสนาที่จะเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายจะต้องมีพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส (3 เดือน) อย่างน้อย 5 รูป 

1.2 ผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเป็นบุคคลเดียวกับประธานในพิธี ทอดถวายผ้าพระกฐิน 

2. ข้อมูลที่ต้องจัดส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 

2.1 ประวัติและข้อมูลวัด

2.1.1 ประวัติวัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

2.1.2 ข้อมูลและภาพถ่ายสีเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด อาทิ การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวัดที่สนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นต้น

2.1.3 ข้อมูลการได้รับพระราชทาน/ประทานผ้าพระกฐินที่ผ่านมา 

2.1.4 รายละเอียดสิ่งก่อสร้างในวัด

2.2 ประวัติเจ้าอาวาส พร้อมภาพถ่ายสี จำนวน 2 รูป

2.3 รายชื่อพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสทุกรูป

2.4 ประวัติผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายสีจำนวน 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางไทย

2.5 หนังสือลงนามของผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน 

2.6 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1๙ ในการจัดพิธี กฐินพระราชทานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น 

      

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 

(นายมังกร ประทุมแก้ว) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
 
นำเสนอข่าวโดย : ทีมข่าว สยามทาวน์ยูเอส,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
22-04-2021 จับ’ครอบครัวหัวร้อน’นิวยอร์ก รุมทำร้ายเชฟรุ้ง-ฆ่าแมว’พอนสุ’ (1/2037)   
22-04-2021 สตีฟ สกายเลอร์ : จากเวทีมิสเตอร์เอเชียสู่ความเป็นศิลปินฮอลลีวูด (0/586)   
12-04-2021 “พีต้า”แถลง “อัลเบิร์ทสัน” ร่วมแบน “ชาวเกาะ” แล้ว (0/879) 
11-04-2021 ไทยเทรดชี้ ‘พีต้าvsชาวเกาะ’ อาจมีประเทศอื่นอยู่เบื้องหลัง (0/258) 
05-04-2021 วัดไทยใน13รัฐอาณา ขอรับพระราชทานผ้ากฐินฯได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (0/517) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
532
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข