ข่าวคนไทยในอเมริกา
แนะ “คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน” ระหว่างครูประท้วง

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : สำนักงานเขตการศึกษาแอลเอ เปิดเว็บไซต์คู่มือผู้ปกครองและนักเรียนระหว่างโรงเรียนปิดเพราะการประท้วงของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งเรื่องอาหารกลางวัน และการติวแบบ “ออนดีมานด์”

นักเรียนประมาณ 400,000 คนของโรงเรียนในสังกัดเขตการศึกษาลอส แอนเจลิส (LAUSD) จะไม่มีชั้นเรียนในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2023 หลังจากที่สหภาพแรงงานที่ดูแลบุคลากรทุกฝ่ายของระบบโรงเรียนตัดสินใจนัดหยุดงานเป็นเวลาสามวัน เพราะไม่สามารถตกลงตามข้อเสนอของผู้บริหารเขตการศึกษาฯ ในประเด็นค่าแรงและสวัสดิการได้

โดยบุคคลากรทุกฝ่ายที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ จะผละงานมาร่วมกันชุมนุมประท้วงที่อู่รถโรงเรียนเมืองแวนนายส์ (16200 Roscoe Blvd.) ตั้งแต่เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ เรียกร้องให้พนักงานทุกระดับในระบบโรงเรียนของ แอลเอยูเอสดี ได้รับการปรับค่าแรงขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มค่าแรงอีกชั่วโมงละ 2 ดอลลาร์สำหรับพนักงานที่ได้ค่าแรงน้อยที่สุด แต่ทาง แอลเอยูเอสดี บอกว่าสามารถเพิ่มค่าแรง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ข่าวบอกว่าหากการเจรจาระหว่างตัวแทนสหภาพแรงงานฯ กับผู้บริหารของเขตการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม ยังไม่บรรลุข้อตกลง การหยุดงานประท้วงของพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในระบบโรงเรียนฯ ก็จะมีต่อไปจนครบ 3 วัน คือจนถึงวันพฤหัสฯ ที่ 23 มีนาคม หรือนานกว่านั้น

โดยในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกตินี้ สำนักงานเขตการศึกษาฯ แถลงว่ายังคงมีการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตามปกติ โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถรับอาหารได้ในช่วงเวลาระหว่าง 07.30 น. ถึง 10.30 น. ตามจุด Grab and go ที่กำหนดเอาไว้

โดยสามารถตรวจสอบจุดรับอาหารแบบ Grab and go รวมถึงตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุนัดหยุดงานครั้งนี้ รวมถึงการขอติวเตอร์เป็นกรณีพิเศษได้ที่เว็บไซต์ http://achieve.lausd.net/schoolupdates
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข