อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
เอฟดีเอฟันธง หมาเข้าร้านอาหารได้ทุกรัฐ (หากทางร้านโอเค)

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : รัฐบาลกลางสหรัฐฯ จบข้อถกเถียง “หมาในร้านอาหาร” โดยออกระเบียบชัดเจนว่าเจ้าของสามารถพาสุนัขเข้าไปรับประทานอาหารในบริเวณ “เอาท์ดอร์” ได้ทุกรัฐ หากทางร้านอนุญาต


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2023 สำนักงานอาหารและยา หรือ FDA ได้ออกประกาศคำแนะนำระดับชาติ (National guidance) เกี่ยวกับการนำสุนัขเข้าไปบริเวณที่ประชาชนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือผิดหลักสุขลักษณะหรือไม่

โดย เอฟดีเอ อ้างถึงประมวลระเบียบเกี่ยวกับอาหาร หรือ food code ฉบับล่าสุดว่า “สุนัขสามารถอยู่ในบริเวณรับประทานอาหารนอกร้าน (outdoor dining areas) ได้ หากนั่นเป็นนโยบายของทางร้านอาหาร”

โดยประเด็นสุนัขในร้านอาหารนี้ เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมานาน เป็นเหตุให้ร้านอาหารบางร้านไม่สามารถต้อนรับลูกค้าที่มาพร้อมกับสุนัขคู่ใจได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นที่รังเกียจของลูกค้าคนอื่น รวมถึงเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หากไ่ม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน เป็นเหตุให้กลุ่มเอ็นจีโอ ชื่อ the Conference for Food Protection (ก่อตั้งเมื่อปี 1971 เพื่อผลักดันให้มีการพัฒนา แก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารของรัฐบาล) ออกมาเรียกร้องเมื่อปี 2020 ให้ เอฟดีเอ ออกประกาศคำแนะนำระดับประเทศ สำหรับใช้เป็นมาตรฐานของร้านอาหารในทุกรัฐ

โดยคำแนะนำระดับประเทศของเอฟดีเอ ระบุด้วยว่า หากไม่ใช่เป็นสุนัขบริการ (service dogs) สุนัขเลี้ยงทั่วไปไม่ควรถูกพาเข้าไปภายในร้านอาหาร

สุนัขในบริเวณ “เอาท์ดอร์” ของร้านอาหาร เป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยข่าวอ้าวข้อมูลจากเว็บไซต์ Yelp ร้านอาหารที่ยินดีต้อนรับสุนัข หรือ dogs allowed เพิ่มมากขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ในรอบสองปีที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าร้านที่มีบริเวณรับประทานอาหารนอกร้านทุกแห่งในแคลิฟอร์เนีย อนุญาตให้ลูกค้าพาสุนัขมารับประทานอาหารได้

ข่าวบอกว่า กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียให้สิทธิเจ้าของธุรกิจในการอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้มีการนำสุนัขเข้ามาในร้าน โดยกฎหมายที่มีอายุเกือบสิบปีนี้ ข่าวว่ามาจากผลการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานอาหารใกล้ๆ กับสุนัข ซึ่งพบว่ามีต่ำมาก

กฎหมายของแคลิฟอร์เนียระบุด้วยว่า ร้านอาหารควรมีป้ายอนุญาตสุนัขเข้าร้านติดให้เห็นชัดเจน รวมถึงควรมีแผนรับมือกับอุจจาระสุนัขให้พร้อมด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กฎหมายทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ ยังไม่ยินยอมให้แมว และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นเข้าไปในบริเวณรับอาหารของร้านอาหาร ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกร้านได้.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
586
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข